Archive for the ‘Gospodarka finansowa’ Category

Przemysł chemiczny

Jedną z gałęzi przemysłu jest przemysł chemiczny. Zaliczany jest on do tak zwanego przemysłu przetwórczego i stanowi jedną z najbardziej liczących się jego gałęzi. Swoim zasięgiem przemysł chemiczny obejmuje trzy podstawowe składniki takiej działalności, a mianowicie wielką chemię, chemię małotonażową oraz przetwórstwo chemiczne. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech tej działalności przemysłowej jest to, iż jest ona w bardzo wysokim stopniu zautomatyzowana – w związku z czym nie wymaga ona bardzo dużych nakładów zarówno jeżeli chodzi o zatrudnienie ludzi, jak i kapitał. Spośród najbardziej rozwiniętych w tym zakresie krajów można wymienić takie państwa jak między innymi Stany Zjednoczone, Japonię, Niemcy, Kanadę oraz Francję. Efektem przemysłu chemicznego są bardzo zróżnicowane wyroby i to właśnie przyjmując jako kryterium, wyszczególnić można wiele kategorii tej działalności. Przykładami mogą być w tym miejscu przemysł środków ochrony roślin czy tez przetwórstwo tworzyw sztucznych.